คดีถอนอำนาจปกครองบุตร

A019
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวน :

สาเหตุที่ใช้ถอนฟ้องอำนาจปกครองบุตร มีดังนี้
1.ผู้มีอำนาจปกครองบุตรประพฤติตนไม่เหมาะสม คือ ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่ดูแลบุตร หรือชอบเล่นการพนันและยาเสพติด ละทิ้งไม่เอาใจใส่เลี้ยงดู ลงโทษบุตร เฆี่ยนตีอย่างรุนแรงและทารุณ
2.ผู้มีอำนาจปกครองบุตร ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นเสมือนคนไร้ความสามารถ หรือ เป็นบุคคลล้มละลาย
3.ผู้มีอำนาจปกครองบุตรประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เช่น ข่มขีนกระทำชำเรา บังคับให้บุตรเป็นโสเภณี หรือบังคับให้บุตรไปขอทาน
4.ผู้มีอำนาจปกครองบุตร ปล่อยปะละเลยให้บุตรประพฤติชั่ว หรือยุยงให้บุตรกระทำผิดกฏหมาย เช่น สอนให้ลักขโมย ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ สอนให้บุตรใช้สารเสพติด
5.ผู้มีอำนาจปกครองบุตรจัดการทรัพย์สินของบุตรในทางที่ผิด หรือเอาทรัพย์สินของบุตรมาใช้ส่วนตัวเกินความจำเป็น
6.ผู้มีอำนาจปกครองบุตรได้กระทำผิดกฏหมาย ศาลพิพากษาลงโทษให้จำคุก จึงไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้

รายการที่เกี่ยวข้อง

MAP


Address: 71/2-13 โครงการโอโซนพลาซ่า แขวงรามอินทรา เขตคันนยาว กทม. 10230