คดีฉ้อโกง

A009
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวน :

การฉ้อโกง เป็นอาชญากรรมที่มุ่งต่อทรัพย์สิน ซึ่งกระทำโดยเจตนาทุจริตและมีพฤติกรรมหลอกลวง และมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งผู้กระทำความผิดจะต้องมีเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดเจน และต้องมีเจตนานี้มาตั้งแต่ต้น โดยที่ผลของการหลอกลวงทำให้ผู้กระทำความผิดได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ที่ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ

รายการที่เกี่ยวข้อง

MAP


Address: 71/2-13 โครงการโอโซนพลาซ่า แขวงรามอินทรา เขตคันนยาว กทม. 10230